News & Media

Hyvinvointi ja etäläsnäolo -hanke tukee ikäihmisen kotona asumista

30.06.2021

Hyvinvointi ja etäläsnäolo -hankkeessa kehitettiin teknologiatoimijoiden sekä osallistuvien kotihoito- ja hoitokotialan yritysten yhteistyönä uusia palvelutuotteita ja palvelumenetelmiä tukemaan ikäihmisten, muistisairaiden ja liikuntarajoitteisten itsenäistä asumista.

>> L u e l i s ä ä

The Welfare and Remote Presence -project supports the elderly living at home

30.06.2021

In the Welfare and Remote Presence -project, new service products and service methods were developed in cooperation with technology actors and participating companies from the home care and nursing home sector. Goal was to support the independent living of the elderly, the mentally ill and people with reduced mobility.

>> R e a d m o r e